‘द विजिडम ग्लोबल स्कूल‘ के प्रेरणा स्त्रोत राष्ट्र सन्त, महायोगी,
उपाध्याय (डाॅ) गुप्तिसागर जी गुरूदेव

Ahinsa ( अहिंसा )

Ekta ( एकता )

Namrata ( नम्रता )

Satya ( सत्य )